Velkommen til undervisningsopplegg om velferdsstaten og dens utfordringer. Undervisningsopplegget er laget av Finansdepartementet med utgangspunkt i «Perspektivmeldingen 2013». Perspektivmeldingen omhandler rammer og utfordringer for en bærekraftig politikk i et langsiktig perspektiv, og hvilke valgmuligheter vi har i møte med utfordringene. Informasjon fra Perspektivmeldingen 2013 inngår også som en del av undervisningsopplegget. Undervisningsopplegget er beregnet for Samfunnsfag Vg1/Vg2.

perspektivmeldingen2013.jpg

Ønsker du å vite mer om Finansdepartementet og Perspektivmeldingen?

Undervisningsopplegget dekker følgende læreplanmål i samfunnsfag Vg1/Vg2:

Læreplanmål i samfunnsfag som direkte berøres av undervisningsopplegget:

  • Diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane den står overfor.

Læreplanmål i samfunnsfag som indirekte berøres av undervisningsopplegget:

  • Gjere greie for sentrale kjenneteikn ved norsk økonomisk politikk.
  • Reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjennteiknar eit godt arbeidsmiljø.

 

knappundervisning.jpg