Hvem er vi?

oss.jpgFinansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket faste ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Finansdepartementet har cirka 300 medarbeidere. Departementet ledes av finansministeren som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver er departementets politiske ledelse. Blant de ansatte er de fleste jurister, økonomer eller statsvitere. Gjennomsnittsalderen i departementet er knappe 42 år, og 47 prosent er kvinner.

Kanskje du kunne tenke deg en jobb i vårt departement? På vår rekrutteringsportal kan du bli bedre kjent med oss og hva vi jobber med.

Hva gjør vi?
Finansdepartementets hovedoppgaver er å 
• planlegge og iverksette den økonomiske politikken 
• samordne arbeidet med statsbudsjettet 
• sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter 
• overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

I alle departementene er det et skille mellom den politiske ledelse og embetsverket. Embetsverket er politikernes sekretariat. I motsetning til politikerne er embetsverket fast ansatte og blir ikke skiftet ut ved regjeringsskifte. Det er regjeringen og Stortinget som tar beslutningene.  Finansdepartementet skal både gi faglige råd før beslutningene fattes og følge opp de vedtakene som blir gjort.

Regjeringen legger fram sine planer og forslag om norsk økonomi for Stortinget hver høst i nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet, og hver vår i revidert nasjonalbudsjett. Før budsjettene legges fram gir Finansdepartementet råd om hvor store statens utgifter kan være, hvor høy skatten på inntekt bør være og hvilke avgifter som bør kreves inn for at staten skal kunne dekke sine utgifter.

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med Statens pensjonsfond.

Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet.

Finansavdelingen samordner arbeidet med statsbudsjettet. Finansavdelingen har også ansvar for å utarbeide forslag til regler for regjeringens budsjettarbeid og statens økonomiforvaltning.

Skattelovavdelingen utformer, tolker og administrerer lover og regler for skatter og avgifter.

Skatteøkonomisk avdeling vurderer de samfunnsøkonomiske sidene ved skatte- og avgiftssystemet.

Finansmarkedsavdelingen arbeider med regler og tilsyn av finansmarkedet, for eksempel banker og forsikringsselskapers virksomhet.

Administrasjonsavdelingen har ansvar for departementets eget budsjett, personalarbeid og generelle virksomhet.

Kommunikasjonsenheten koordinerer departementets eksterne informasjonsvirksomhet.

Hvor er vi?
Finansdepartementet har kontorer i den gamle regjeringsbygningen midt i Oslo sentrum. Det er et flott bygg som ble påbegynt i 1898 og som sto ferdig i 1906. Arkitekten var Henrik Bull, og steinbygningen er ett av hovedverkene fra norsk arkitekturhistorie rundt århundreskiftet.

Bli med på en rundtur i Finansdepartementet

Jubileumsboka om Den gamle regjeringsbygningen som i 2006 var 100 år er tilgjengelig på nett (tilgjengelig i Macromedia Flash Payer). I boka kan du lese om byggets unike arkitektur og interiør, samtidig som du kan bli kjent med departementets historie fra 1814 fram til i dag. Bildene er tatt av Jiri Havran, mens tidligere riksantikvar Stephan Tschudi -Madsen, professor Francis Sejersted, professor Einar Lie og tidligere departementsråd Tore Eriksen er artikkelforfattere.