Fordypning
Samfunnsøkonomi
Statsbudsjettet
Norge og verden
Finansquiz
Undervisningsopplegg
velferdsstaten
 
Norge og verden
EØS og WTO
Internasjonale studier av Norge
 
Offentlige oppgaver
Hvordan bruker vi pengene
Hvordan finansierer vi offentlige tjenester?
Hvem løser oppgavene?
Nøkkeltall
 
Oljeformue
Statens pensjonsfond
Etiske retningslinjer
 
Om Ungokonomi (elever)
Introduksjon
Finansquiz
Undervisningsopplegg
velferdsstaten
 
Om Ungokonomi (lærere)
Introduksjon
Undervisningsopplegg
velferdsstaten
 
Samfunn og Økonomi
Økonomisk politikk og oljepenger
Inflasjon
Rente og kronekurs
Bruttonasjonalprodukt (BNP)
Arbeidsledighet
Strategi for bærekraftig utvikling
 
Viktig å vite om budsjettet
Hvem bestemmer hva?
Hvordan kan du påvirke?
De viktigste dokumentene
Slik leser du budsjettdokumentene
Budsjettåret
 
Toppmeny
Om oss
Spørsmål og svar
Nettstedskart
Ordliste a–å
 
Les også (ARB)
Statistisk sentralbyrås ledighetstall
NAVs ledighetstall
 
Les også
Om budsjettdokumentene
Finansdepartementets budsjettportal
Stortingets nettsider
 
Les også
Om EØS (regjeringen.no)
ESAs hjemmeside
EFTAs hjemmeside
Om WTO (regjeringen.no) 
WTOs hjemmeside
 
Les også (ER)
Om ansvarlige investeringer (regjeringen.no) 
Etikkrådet
 
Les også
Statsbudsjettets nettsider
Skatter og avgifter
 
Les også
Hvem løser oppgavene
Budsjettåret
Statsbudsjettet
 
Les også
Budsjettåret
Stortingets undervisningsnettsider
 
Les også
Statsbudsjettet
 
Les også
Statsbudsjettet
 
Les også (INF)
Konsumprisindeksen
 
Les også
OECD om Norge
OECDs hjemmeside
IMF om Norge
IMFs hjemmeside
 
Les også
Statsbudsjettet
 
Les også
Finansdepartementet
Organisering og ledelse 
Vår rekrutteringsportal
Våre arbeidsområder
Rundtur i departementet
 
Les også (RE)
Om pengepolitikken (norges-bank.no) 
 
Les også
Statsbudsjettet
Hvordan finne fram i statsbudsjettet?
 
Les også (so intro)
Statens pensjonsfond
Bruk av oljepenger
Pensjonsreformen
Handlingsregelen
Norges Bank
 
Les også (BNP)
SSB om nasjonalregnskap og konjunkturer
 
Les også (STR)
Klima- og miljødepartementet
 
Les mer om disse temaene
Arbeidsledighet
Budsjettåret
Inflasjon
Norge og verden
Nøkkeltall
Statens pensjonsfond
Rente og kronekurs
Statsbudsjettet
Økonomisk politikk
 
Velferdsstaten
Intro
Undervisningsopplegget
Trinn 1: Introduksjon
Trinn 2: Oppgaver
Trinn 3: Oppgaver
Kilder trinn 2
Informasjonsvideoer