Fordypning
Samfunnsøkonomi
Statsbudsjettet
Norge og verden
Finansquiz
Undervisningsopplegg
velferdsstaten
 
Norge og verden
EØS og WTO
Internasjonale studier av Norge
 
Offentlige oppgaver
Hvordan bruker vi pengene
Hvordan finansierer vi offentlige tjenester?
Hvem løser oppgavene?
Nøkkeltall
 
Oljeformue
Statens pensjonsfond
Etiske retningslinjer
 
OmUngokonomi
Introduksjon
Finansquiz
Undervisningsopplegg
velferdsstaten
 
OmUngokonomi
Introduksjon
Undervisningsopplegg
velferdsstaten
 
Samfunn og Økonomi
Økonomisk politikk og oljepenger
Inflasjon
Rente og kronekurs
Bruttonasjonalprodukt (BNP)
Arbeidsledighet
Strategi for bærekraftig utvikling
 
Viktig å vite om budsjettet
Hvem bestemmer hva?
Hvordan kan du påvirke?
De viktigste dokumentene
Slik leser du budsjettdokumentene
Budsjettåret
 
Toppmeny
Om oss
Spørsmål og svar
Nettstedskart
Ordliste a–å
 
Les også (ARB)
Statistisk sentralbyrås ledighetstall
NAVs (Aetat) ledighetstall
Nasjonalbudsjettet, arbeidsmarkedet
 
Les også
Finansministerens pressekonferanse
Om budsjettdokumentene
Finansdepartementets budsjettportal
Stortingets nettsider
 
Les også
Mer om EØS
Handelspolitikk: EØS
 EØS-avtalen
ESAs hjemmeside
EFTAs hjemmeside
Mer om WTO
WTOs hjemmeside
 
Les også (ER)
Mer om etiske retningslinjer
Etikkrådet
 Norges bank
 
Les også
Statens inntekter og utgifter
Nasjonalbudsjettet
Skatter og avgifter
Skattesatser for 2013
Avgiftssatser for 2013
 Skattefri grense ved arbeid i hjemmet
 
Les også
Hvem løser oppgavene
Budsjettåret
Statsbudsjettet 2013
 
Les også
Budsjettåret
Stortingets nettsider for ungdom
 
Les også
Regjerningens satsninger
 
Les også
Statens inntekter og utgifter
Finansdepartementets budsjettportal
 
Les også (INF)
 Statsbudsjettet 2013
 Om budsjett 2013
Mer om konsumprisindeksen
Statistikk over konsumprisindeksen
Beregn prisveksten selv
 
Les også
OECD om Norge
OECDs hjemmeside
IMF om Norge
IMFs hjemmeside
 
Les også
 Satsinger i budsjettet 2013
 
Les også
Finansdepartementet
Organisasjonskart(pdf)
Vår rekrutteringsportal
Våre arbeidsområder
Rundtur i departementet
 
Les også (RE)
Om renter i Nasjonal-budsjettet 2013
Om pengepolitikken
Om renter - Norges Bank
 
Les også
Dokumentene
Veiledning
 
Les også (so intro)
Statens pensjonsfond
Bruk av oljepenger
Pensjonsreformen
Handlingsregelen
Generasjonsregnskapet
 Norges Bank
 
Les også (BNP)
Nasjonalbudsjettet
SSB om økonomi
SSB om nasjonalregnskap
 
Les også (STR)
Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling
Nasjonalbudsjettet
Indikatorer
Miljøverndepartementet
 
Les mer om disse temaene
Arbeidsledighet
Budsjettåret
Inflasjon
Norge og verden
Nøkkeltall
Statens pensjonsfond
Rente og kronekurs
Statsbudsjettet
Økonomisk politikk
 
Velferdsstaten
Intro
Undervisningsopplegget
Trinn 1: Introduksjon
Trinn 2: Oppgaver
Trinn 3: Oppgaver
Kilder trinn 2
Informasjonsvideoer