Du kan velge mellom tre temaer under fordypning:

Samfunnsøkonomi, som handler om økonomisk politikk, sammenhenger mellom for eksempel renter og kronekurs, og viktige temaer som arbeidsledighet og bærkraftig utvikling.

Statsbudsjettet, som beskriver hvordan et statsbudsjett er bygget opp, hvilke inntekter vi har og hvilke utgifter som skal dekkes inn. Her kan du også lese mer om hvem som bestemmer hva, og se nøkkeltallene i budsjettet.

Norge og verden, som gir en kort oversikt over viktige organisasjoner som Norge er medlem av, og som er med på å påvirke den norske økonomien.

Når du har lest gjennom emnene i fordypning kan du teste kunnskapene dine i "Finansquiz". Klarer du 10 poeng?

Du finner lenker til alle temaene og “Finansquiz” til høyre på siden.