Både lærere og elever henvender seg til Finansdepartementet for å få mer – og gjerne enklere informasjon - om budsjett, norsk økonomi, og andre tema under vårt ansvarsområde. For å møte noe av dette behovet har vi utviklet denne nettportalen.

Vi regner med at det i første rekke vil være gjennom skolen at ungdom vil ha glede av denne informasjonen, og vi håper at du som lærer kan bruke dette nettstedet aktivt i undervisningen.

Sidene er lagt opp med utgangspunkt i Finansdepartementets ansvarsområde, og ikke rettet mot et spesielt fag. Men vi tror at stoffet kan være nyttig for samfunnsfag og samfunnsøkonomi. Selv om det kanskje i første rekke vil være elever i videregående skole som har nytte av stoffet, håper vi også at ungdomsskoleelever kan ha et utbytte av disse sidene.

Ung Økonomi er en inngangsportal der mye av stoffet er bygd opp om lenker til annen informasjon. Mange av lenkene vil peke inn til Finansdepartementets sider på regjeringen.no og vår budsjettportal. Denne nettsiden oppdaterer vi ved presentasjonen av statsbudsjettet i oktober og revidert nasjonalbudsjett i mai. Noen lenker går rett til budsjettdokumenter, andre går til departementets hjemmesider på regjeringen.no. Elevene vil fort støte på vanskelige ord og uttrykk. Derfor har vi laget en liten ordliste med noen av begrepene. Vi har også laget ”ofte stilte spørsmål” som kanskje også kan være nyttig.

Med finansquiz-sidene har vi lagt opp til å aktivisere brukerne litt ekstra, og håper at de kan være med på gjøre sidene mer spennende. Vi gjør oppmerksom på at du trenger Adobe Flash Player og høyttalere/hodetelefoner for å bruke alle effektene.

For å sikre at sidene har en relevans for ulike brukergrupper, er nettstedet utviklet i dialog med både lærere og elever. Vi tar imidlertid gjerne imot synspunkter på sidene, og tips om hvordan de kan bli bedre. Send gjerne en e-post til kommunikasjonsenheten@fin.dep.no.