Dette nettstedet er laget for deg som vil vite mer om statsbudsjettet, om samfunnsøkonomi og om andre temaer som Finansdepartementet har ansvar for.

Vi håper at du kan ha bruk for dette stoffet i ulike sammenhenger, om du skal skrive en prosjektoppgave, skal forberede en presentasjon i klassen, ønsker å få vite mer om et tema som er på pensum eller som du kanskje er spesielt interessert i.

Noen av temaene er nok vanskeligere enn andre. Vi tror for eksempel at stoffet under ”samfunnsøkonomi” i første rekke passer for elever i videregående skole, mens ”statsbudsjettet” også kan være nyttig på ungdomstrinnet. Men her er det bare å prøve seg fram!

Vi har lagt opp sidene som veivisere inn til de vanlige budsjettdokumentene og til andre nettsteder. Mange av lenkene vil peke inn til www.statsbudsjettet.no Denne nettsiden oppdateres ved presentasjonen av statsbudsjettet i oktober og revidert nasjonalbudsjett i mai.

Du vil du fort støte på vanskelige ord og uttrykk. Derfor har vi laget en liten ordliste med noen av begrepene. Vi har også laget ”spørsmål og svar” som kanskje også kan hjelpe deg videre. På Statsbudsjettets nettside finner du også en oversikt over hvordan du kan finne fram i de ulike budsjettdokumentene.

I tillegg kan du prøve deg på "Finansquiz" hvor du får noen spørsmål som du kan teste dine kunnskaper på. Vi gjør oppmerksom på at du trenger Adobe Flash Player og høyttalere/hodetelefoner for å bruke alle effektene.